P3

P3 je baza podatkov o prehranskih dopolnilih, drugih specifičnih živilih in medicinskih pripomočkih za peroralno uporabo na trgu v Republiki Sloveniji. P3 je namenjen splošni javnosti v pomoč pri zbiranju informacij o prehranskih dopolnilih in drugih specifičnih živilih za pretehtano odločitev.

Prizadevamo si zagotavljati ažurnost in točnost podatkov na naših straneh, vendar upravljalec in lastnik P3 ne zagotavljata, da bodo objavljene informacije vedno celovite, popolne in ažurne. Spletne strani lahko vsebujejo tiskovne ali druge napake, možni pa so tudi nepooblaščeni dodatki, izbrisi in spremembe, ki so jih izvedle tretje osebe. Napake, na katere bomo opozorjeni, bomo poskusili čim prej popraviti, zato vas prosimo, da nam kakršnekoli napake P3 takoj sporočite na info@covirias.si

Upravljalec in lastnik P3 ne prevzemata nobene odgovornosti v zvezi z morebitnimi problemi, ki bi nastopili zaradi uporabe teh spletnih strani ali z njimi povezanih drugih strani. Upravljalec in lastnik P3 v nobenem primeru nista odgovorna nobenemu uporabniku za posredno ali neposredno škodo, do katere bi lahko prišlo zaradi uporabe ali nezmožnosti uporabe spletnih strani ali povezav na njih. Proizvodi, storitve in vse informacije, vključene na teh spletnih straneh ali dosegljive z njih, so na voljo takšne kot so prikazane. Upravljalec in lastnik P3 si pridržujeta pravico, da spremenita, prilagodita, nadomestita ali izbrišeta kakršnokoli vsebino ali da omejita dostop ali ne nadaljujeta razvoja in prikazovanja te spletne strani kadarkoli in v svoji izključni pristojnosti.

Vsi uporabniki vso objavljeno vsebino uporabljajo na lastno odgovornost. Upravljalec in lastnik P3 ne odgovarjata za nikakršno posredno, neposredno, posebno ali slučajno škodo, ki bi zaradi kakršnegakoli razloga nastala zaradi uporabe tega spletnega mesta. Upravljalec in lastnik P3 ne prevzemata odgovornosti za kakršnokoli izgubo, motnjo ali okvaro vaših podatkov ali vašega računalnika, do katere bi prišlo z uporabo gradiva, prenesenega s tega spletnega mesta.

P3 oblikuje in njene podatke vzdržuje družba RES-PONS d.o.o. in je upravljalec vseh intelektualnih oz. avtorskih pravic v zvezi s to bazo in blagovno znamko na podlagi pogodbe z lastnikom. Prepovedano je spreminjanje, kopiranje, distribucija, oddajanje, prikazovanje, izvajanje, razmnoževanje, objavljanje, licenciranje, ustvarjanje izpeljank, prenašanje ali prodajanje katerih koli podatkov, informacij, programske opreme, izdelkov ali storitev, ki so del P3, vključno z kategorijami izdelkov in/ ali lastnostmi posameznih izdelkov. Uporabniki, ki bi kršili določbe pogojev uporabe P3 in/ali splošne pogoje spletnega mesta www.covirias.si oz. www.pretehtajte.si, bodo za kršitve kazensko in finančno dogovorni.

Vir podatkov in informacij o posameznih izdelkih so izdelki na trgu v Republiki Sloveniji oz. njihovi dobavitelji in zanje odgovarjajo dobavitelji sami, tako za resničnost oz. verodostojnost kot tudi skladnost z zakonodajo.

Dostop do P3 ni omejen. Z vstopom v bazo potrjujete, da ste s temi pogoji in splošnimi pogoji spletnih mest www.covirias.si oz. www.pretehtajte.si seznanjeni, da z njimi soglašate ter da vas določbe teh splošnih pogojev zavezujejo.

Pridržujemo si pravico do morebitnih sprememb in popravkov teh pravil in pogojev kadarkoli in brez predhodnega obvestila. Ob vsaki posodobitvi bo spremenjen datum na dnu teh pogojev.

Februar 2014RES-PONS d.o.o.